top of page

Projectomvang: ca. m2

Installatiekosten: ca. € ------

Branche: Museum

Van Gogh Museum Amsterdam

Opdrachtgever:                                      Van Gogh museum

Adviseur Installaties:                            Galjema Technisch Adviesbureau BV

Mijn eerste project als zelfstandig ondernemer. In 2013 heeft er een grootscheepse renovatie plaats gevonden van het Van Gogh Museum.

Het renovatieproject was oorspronkelijk geïnitieerd vanuit het project brandveiligheid. De uitvoering van deze werkzaamheden en de daarmee samenhangende sluiting van het museum was aanleiding de scoop van het project te verbreden met upgrading van bestaande installaties en het beheersbaar maken van bedrijfsrisico's. Voor het Van Gogh Museum was het van groot belang dat veiligheid, continuïteit en bedrijfszekerheid waren geborgd.

Vanuit conservering van de museumcollectie worden er zware eisen gesteld aan het binnenklimaat en verlichting. Het Van Gogh is een van de weinige musea waar met geregeld daglicht wordt gewerkt. Een technisch Programma van Eisen was nodig om deze eisen en de inperking van risico’s ten gevolgde van klimatisering en verlichting minutieus vast te leggen.

 

Mijn rol in dit project:
Installatieadviseur, voor het schrijven van een technische programma van eisen voor de installaties van de renovatie van het van Gogh Museum.

Foto's project:

bottom of page